ชิปปิ้ง , นำเข้าสินค้า , ส่งออกสินค้า , shipping freight

รูปแบบงานขนส่ง

ปัจจุบันการส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะเป็นการขนส่งที่รวดเร็ว และยังไปได้ทั่วทุกมุมโลก ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับทางเรือ แต่ทว่า ข้อจำกัด มีค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องราคา น้ำหนัก ขนาด ปริมาณ ฯลฯ จากสายการบินหลายแห่ง รวมถึงกฎข้อห้าม ของแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้ความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด ผู้ส่งออกจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน

การคำนวณค่า FREIGHT

  1. ประเภทสินค้า อัตราราคาของสินค้าแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน สินค้าทั่วไปเริ่มใช้ราคาพิเศษที่น้ำหนักตั้งแต่ 45 KGS
  2. เปรียบเทียบน้ำหนักที่มากสุดระหว่าง น้ำหนักสินค้า (Actual Gross Weight) กับน้ำหนักที่คำนวณได้จากปริมาตร (Volume Weight)

SEA FREIGHT

การขนส่งทางเรือได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูก เหมาะกับสินค้าปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ แต่ข้อจำกัดเรื่องเวลา ลูกค้าหลายรายได้รับผลกระทบจากปัญหาล่าช้า ปกติทุกสายเรือมีตารางเดินเรือที่แน่นอน แต่ในบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง สาเหตุจากสภาพอากาศ สินค้าแน่นตามช่วงฤดูกาล หรืออื่นๆ ซึ่งอยู่ เหนือการควบคุม ผู้ส่งสินค้าควรวางแผนงานให้ชัดเจน และควรเผื่อเวลาเอาไว้ด้วย

ประเภทการบริการ

1. CONTAINER

  • LCL คือแบบไม่เต็มตู้ ในกรณีที่ผู้ส่งมีสินค้าปริมาณน้อย ค่า FREIGHT คิดเป็น USD/CBM (ลูกบาศก์เมตร)
  • FCL คือแบบเหมาตู้ สินค้าเป็นของผู้ส่งเพียงรายเดียว ค่า FREIGHT คิดเป็น USD/CONT. ขนาดตู้แบ่งเป็น 20 ‘FT STD, 40’FT HQ
  • REEFER เป็นตู้ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ใช้บรรจุอาหาร และสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

2. OVERSIZE / BULK CARGO
สินค้าที่มีขนาดเกินตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง หรือสินค้าที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อ


TRUCK FREIGHT

ชิปปิ้ง นำเข้า , ชิปปิ้ง ส่งออก , ชิปปิ้ง ราคา , ชิปปิ้ง ราคาถูก , ชิปปิ้ง ขนส่ง , ชิปปิ้ง อาลีบาบา , ชิปปิ้ง alibaba , shipping freight , ทำเอกสารกรมศุลกากร , ชิปปิ้ง ค่าใช้จ่าย , ค่าใช้จ่ายชิปปิ้ง , ราคาค่านำเข้า , ราคาค่าส่งออก , ส่งออกสินค้า ราคา , ค่าบริการชิปปิ้ง

© 2017 ratchasi.com All Rights Reserved.