ชิปปิ้ง , นำเข้าสินค้า , ส่งออกสินค้า , shipping freight

บริการ

บริการของเรา ทำให้งานคุณง่ายขึ้น
** ซื่อตรง จริงใจ รับผิดชอบ **

การคำนวณค่า FREIGHT

บริการ.. ชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก สินค้าและภัสดุภัณฑ์ ครบวงจร
บริการขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางทะเล ขนส่งทางบก รถบรรทุก รถไฟ เดินเอกสารศุลกากร ขาเข้า ขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง คลังสินค้าลาดกระบัง

บริการ.. นำเข้าแบบเหมาจ่าย (รวมภาษี และค่าบริการ)
นำเสนอราคา แบบน้ำหนักต่อกิโลกรัม แบบพื้นที่ต่อลูกบาศก์เมตร แบบเหมาตู้
สอบถามโดยตรงที่ฝ่ายขาย 086-0760030

บริการ.. นำเข้าส่งออกสินค้าพิเศษ
ต้นไม้ ดอกไม้สด , ผัก ผลไม้สด , ขนส่งศพ(ผู้เสียชีวิต) , เครื่องจักรอุตสาหกรรม แม่พิมพ์ , วัตถุโบราณ ภาพเขียน , วัตถุมงคล เครื่องประดับ , ยานพาหนะ

บริการ.. ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน รับช่วงงาน
ปัญหาสินค้าขาเข้า-ขาออก เคลียร์สินค้าไม่ได้ เอกสารสำแดงเท็จ ชิปปิ้งทิ้งงาน และปัญหาอื่นๆ

บริการ.. บรรจุสินค้าลงลัง ตีลังไม้ บรรจุหีบห่อ
แพ็คสินค้า ตีลังไม้ บรรจุสินค้าลงกล่องย่อย บรรจุกล่องเก็บความเย็น

ชิปปิ้ง นำเข้า , ชิปปิ้ง ส่งออก , ชิปปิ้ง ราคา , ชิปปิ้ง ราคาถูก , ชิปปิ้ง ขนส่ง , ชิปปิ้ง อาลีบาบา , ชิปปิ้ง alibaba , shipping freight , ทำเอกสารกรมศุลกากร , ชิปปิ้ง ค่าใช้จ่าย , ค่าใช้จ่ายชิปปิ้ง , ราคาค่านำเข้า , ราคาค่าส่งออก , ส่งออกสินค้า ราคา , ค่าบริการชิปปิ้ง

© 2017 ratchasi.com All Rights Reserved.